Ochrana osobných údajov

 1. Billdu zbiera a spracováva ako súčasť Vášho účtu niektoré Vaše údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne používanie Služby.

 2. Pokiaľ to nie je nevyhnutné na vytvorenie zmluvného vzťahu medzi Vami a Billdu potom Billdu nebude zbierať, zhromažďovať a spracovávať údaje, ktoré sú schopné identifikovať Vás ako fyzickú osobu. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov nie je nevyhnutný pre používanie Služby avšak niektoré funkcionality Služby nemusia byť bez ich uvedenia dostupné riadne a tak ako si predstavujete.

 3. V prípade poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov budú tieto údaje získavané v rozsahu Vášho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, emailovej adresy a niektorých fakturačných údajov, ktoré sú označené vo formulári ako povinné. Súhlas udeľujete dobrovoľne na dobu do jeho odvolania. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Akékoľvek Vaše osobné údaje vrátane ich prenosu medzi Vašim zariadením a servermi Billdu budú chránené štandardnými bezpečnostnými opatrenia s využitím 256-bitového SSL šifrovania. Potvrdením týchto VOP súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu vymenovaných zásad.

 4. Kedykoľvek môžete skontrolovať a upraviť svoje údaje prostredníctvom svojho užívateľského účtu na webe prevádzkovateľa Služby - Billdu.

 5. Billdu môže pri používaní Služby zbierať a spracovávať aj niektoré ďalšie Vaše údaje za účelom ich spracovávania na účely tvorby internej databázy, štatistického spracovávania, marketingu a prieskumu trhu a iných podobných interných aktivít Billdu s cieľom poskytovať, udržiavať, chrániť, upraviť, bližšie personalizovať, vylepšiť používanie Služby a na vývoj nových služieb. Tieto údaje bude Billdu získavať a spracovávať s použitím takých technických prostriedkov a postupov takým spôsobom, aby ich nedokázal za žiadnych okolností priradiť k Vášmu užívateľskému účtu alebo k Vám. Tieto údaje sú teda úplne anonymné. Billdu môže takýmto spôsobom získavať nasledovné údaje:

  • Môžeme zhromažďovať informácie o častiach Služby, ktoré používate, a tiež o spôsobe, akým ich používate;

  • Môžeme zhromažďovať a ukladať informácie o konkrétnom zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení a údaje o mobilnej sieti);

  • Môžeme zhromažďovať a ukladať informácie z protokolov ako napríklad podrobnosti o tom, akým spôsobom ste Službu použili, o adrese internetového protokolu, informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, činnosť systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a odkazujúca adresa URL, súbory cookie;

  • Môžeme zhromažďovať a ukladať informácie o polohe Vášho zariadenia, ako je signál GPS odoslaný mobilným zariadením a tiež používať rôzne technologické zariadenia na určenie polohy, ako sú údaje snímačov z vášho zariadenia, ktoré môžu napríklad poskytovať informácie o prístupových bodoch siete Wi-Fi a mobilných vysielačoch v blízkosti.

  • Môžeme zhromažďovať a ukladať informácie jedinečných číslach aplikácií;

  • Môžeme zhromažďovať a ukladať informácie o webovom úložisku prehliadača (vrátane technológie HTML 5) a vyrovnávacej pamäti aplikácií;

  • Môžeme zhromažďovať a ukladať informácie o súboroch cookie a anonymných identifikátoroch.